Etiket: meb

MEB’den 3 yıl şartı için resmi açıklama,Öğretmenlerimizin iller arası yer değiştirmelerine ilişkin açıklama…

 BASIN AÇIKLAMASI 02.06.2010 Öğretmenlerimizin iller arası yer değiştirmelerine ilişkin, bazı basın yayın organları ile kamuoyunda oluşan farklı anlaşılmalar ve Bakanlığımıza ulaşan yoğun talepler dikkate alınarak aşağıda açıklama yapılmıştır. Bilindiği üzere 06/05/2010 tarihinde 27573 sayılı Resmî Gazete ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlk atama ya da zorunlu hizmetini…

Yazar: admin 07/06/2010 0

Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine…

Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince; “okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Eylül ayında 16 ve 17 nci maddeleri doğrultusunda yeniden belirleneceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. Ancak, Atama ve Yer Değiştirme…

Yazar: admin 03/06/2010 0

MEB’de, 2 yıla 1 kademe uygulaması değişti

MEB’de, 2 yıla 1 kademe uygulaması değişti Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu hizmet yerlerini önceki yönetmeliklerde il ve ilçe bazında belirlemekte iken 06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile bu uygulamayı değiştirmiştir. Yeni uygulamada, hizmet bölgeleri il ve ilçelere bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayırmış bu hizmet alanlarından 4., 5.,ve…

Yazar: admin 21/05/2010 0