Etiket: beden eğitimi nedir?

Beden Eğitimi ve Sporun Faydaları

Beden Eğitimi Nedir İnsan bütününü oluş­turan fiziki, ruhi ve zihni vasıfların bu­lunduğu yaşın ve genetik potansiyelin gerektirdiği verim gücüne ulaştırılması için bedeni aktiviteler ve oyun yoluyla yapılan faaliyetlerin bütünüdür.  Beden Eğitimi ve Sporda Ölçme: Bir sporcunun veya kullanıldığı aracın uygu­lama veya kullanım esnasındaki özellik­lerini belirleme ve bunları ölçme birimiy­le, sayı sembolleri kullanarak ifade etmedir.  Spor…

Yazar: admin 23/06/2011 0

Beden Eğitimi ve spor nedir? Toplumsal ve Kişisel yönden faydaları nelerdir?

Beden Eğitimi nedir? spor nedir? toplumsal yönden sporun önemi? kişisel yönden sporun önemi? Bireyin beden ve ruh sağlığının gelişmesi için yapıtığı aktivitelere BEDEN EĞİTİMİ denir. bireyin beden ve ruh sağlığının gelişmesi için yaptığı aktivitelerin yanında çoğunlukla yarışmaya dayanan belli kuralları olan yenme ve yenilme kurallarının olduğu aktivitelere SPOR denir İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşayabilmesi,…

Yazar: admin 13/03/2011 0

Beden Eğitimi Derslerinin Genel Amacları ve Hedefleri

Beden Eğitimi derslerinin oluşum amacı;   Ulusların geleceği, yetişmiş ve yetişmekte olan gençlerin fiziksel ve ruhsal olgunluğuna bağlıdır. Uygarlık, bireye verilen önem ve bu önemle bağlantılı olarak ona verilen eğitime dayanır. Eğitimden beklenen,  bireylerin gizli güçlerini ve yeteneklerini ortaya çıkararak en üst düzeyde geliştirilmesine yardım etmektir. Bireyleri fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönleriyle bir bütün…

Yazar: admin 09/01/2011 0

Beden Eğitimi ve Spor nedir? içeriği nelerdir?

                      BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN İÇERİĞİ Beden Eğitimi nedir? Kişinin beden,ruh ve  fikir gelişimini sağlamaktır. İnsanın, toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması,zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır.

Yazar: admin 10/05/2010 0