EĞİTSEL OYUNLAR Archive

GELENEKSEL TÜRK ÇOCUK OYUNLARI

Aç Kapıyı Bezirgan Başı Kapıyı Aç  , Merkez Tüccarı Çocukların ikisi ellerini bir köprü gibi tutuyor, diğerleri ise tek bir dosyaya giriyor. Oyun sırasında, bu şarkıyı söylerler: – Kapıyı aç, baş satıcı.  – Açacağım, ama bana ne vereceksin?  – Orayı aldım.  – Bir sıçan, iki sıçan, üç sıçan. Köprünün sonuna geldiğinde köprünün altından kim olursa köprüyü yapan çocuklar tarafından yakalanır. Açıl Susam Açıl  Açık Susam, Açık …

Çocuklar için Eğitsel Oyunlar

HAYVANAT BAHÇESİ Bütün öğrenciler eşit olarak iki gruba ayrılırlar. Aralarında 4-5 metre mesafe olacak şekilde karşılıklı iki paralel çizginin üzerinde, yüzleri birbirlerine dönük olarak dizilirler. Bir grup kendilerine ( kendi aralarında seçerek ) bir hayvan ismi alır. Diğer gruba doğru yaklaşırlar. İki -üç adım kala ismini aldıkları hayvanın taklidini yapmaya başlarlar. Karşı taraftan herhangi bir oyuncu bunun hangi hayvan olduğunu tahmin ederse, hayvan ismi alan …

Beden Eğitimi ve Eğitsel Oyunlar

                             24.1. OYUN VE ÇOCUK Oyun çocukların hareket ihtiyacını karşıladığı bir metotdur.Çocuk, oynarken iki şeyin etkisindedir.Birincisi; içinde bulunduğu aile doğal ve kültürel çevre; ikincisi genetik olarak taşıdığı zeka, algılama, yorumlama, yaratma ve sosyal reaksiyon özellikleridir.Oyun çocuğu tanımada ve tahlil etmede en iyi metotdur. Freud ve Piaget oyunu, çocuğun aklına açılan bir pencere olarak değerlendirirler. Yani çocuğun içinde bulunduğu ruhsal durum dinamikleri, zeka …

Eğitsel oyunlar

EĞİTSEL OYUNLAR EŞYA VE YER Bütün çocuklar sıralarında otururlar. Öğretmen bunlardan 6-8 tanesini çağırarak yazı tahtasının önünde yüzleri arkadaşlarına dönük olarak tutar ve hepsine bir isim verir. ( Örneğin ; Renkler, Kuş isimleri, Şehir ismi veya oyuncak isimleri gibi ) Bundan sonra oturanlar sıralarının üzerine başlarını koyarak gözlerini kaparlar. Öğretmen tahtadakilerin yerlerini değiştirir. Bundan sonra herkes bakar, bir kaç gönüllü istenir. Bu gönüllüler arkadaşlarının yer …